Digital ekspertise

Kombinasjonen av kunnskap, praktisk erfaring og sterk interesse for informasjons- og kommunisasjonsteknologi og markedsføring, gjør Cyber Aegis  til en trygg samarbeidspartner for din bedrift. Vi bistår med rådgivende konsultasjon og gjennomføring av tiltak som gir bedriftene en tryggere datahverdag - eller for å forbedre markedskommunikasjonen. 


Cyber Aegis har kontor i Tromsø og tar på seg oppdrag i hele Troms Fylke. For resten av Norge vil forepørsel om oppdragsløsning vurderes ut fra kapasitet og omfang.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift, og ta deretter kontakt for en uforpliktende samtale. 

Vårt formål

Cyber betyr det som har med "informasjon- og kommunikasjonsteknologi (IKT)" å gjøre, mens Aegis betyr "beskyttelse av en organisasjon eller person". Informasjonsteknologi (IT) handler om kommunikasjon og interaksjon mellom mennesker, maskiner og data.


For Cyber Aegis handler det om å hjelpe bedrifter og mennesker ved å styrke og effektivisere våre kunders kommunikasjon med markedet, og ved å skape en tryggere digital hverdag. Det ligger i navnet! Og i møte med fremtiden søker vi å gjøre denne innsatsen på en bærekraftig måte!

Datasikkerhet 

Det finnes mange risikoer knyttet til bruk av informasjonsteknologisk utstyr, og for en bedrift kan det bli svært kostbart om sikkerheten ikke er ivaretatt gjennom riktig bruk av riktig utstyr. I media skrives det stadig mer om nye trusler - og om nye ofre for cyberkriminalitet

Cyber Aegis bistår din bedrift med en gjennomgang og evaluering av datautstyr, brukerkompetanse og digitale rutiner, og avdekker sårbarhetspunkter. Vi hjelper også med gjennomføring av nødvendige korrigerende sikkerhetstiltak.  


Les mer om risiko, trusler og hvordan vi kan bidra til din bedrifts sikkerhet, ved å klikke her!

Markedsføring

En planmessig og strategisk tilnærmelse til markedsføringen er fordelaktig for bedriften mange måter, og kan måles i mer enn salgsstatikker og volumet av kundeporteføljen. Digitale verktøy gjør det mulig å kartlegge og få mer inngående kjennskap om både kunde og kundereisen, markedet og konkurrentene, som vil gi et solid informasjonsgrunnlag for å treffe riktige beslutninger - og en mer treffsikker og ressursbesparende markedsføring - både med tanke på kostnader, disponering av tid og personellbruk. I tillegg vil strategisk markedsføring være viktig i forhold til merkevarebygging og styrking av bedriftens omdømme.


Cyber Aegis vet om flere andre fordeler ved riktig markedsføringspraksis som din bedrift vil kunne være tjent med. Les mer om dette, digital markedsføring og/ eller tradisjonell offline markedsføring, ved å klikke her!

Kontakt oss

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe din bedrift. Sender du melding svarer vi deg innen 24 timer!

 
 
 
 

Denne siden er under konstruksjon. Mer informasjon legges ut i løpet av høsten 2021.