Vi foretar undersøkende analyser av din bedrifts nettsikkerhet, utstyr og infrastruktur, brukerkunnskap, sikkerhetsrutiner, mv. På bakgrunn av våre analyser utarbeider vi rapporten "Digitalt sikkerhetsnivå bedrift", som vi presenterer for og drøfter sammen med bedriften. 


Ut fra de behov og ønsker som framkommer i rapporteringssamtalen, kan det avtales at Cyber Aegis påtar seg oppdrag med å iverksette korrigerende sikkerhetstiltak. 


Vi tilbyr også kursing for å heve kunnskap og kompetanse blant deres ansatte.

Mer informasjon kommer